Graffiti - en egen konstform

Graffiti, klotter eller konst? Rätt utfört, så är det faktiskt en egen konstform. Det finns så klart de som klottrar ner, utan mening bakom eller bara för att förstöra. Men sedan finns det den äkta graffitin!

Graffiti syftar på text ibland med samband med bilder som i konstnärligt syfte uppförts på ytor i det offentliga rummet av privatpersoner. Termen avser oftast den graffiti som "från 1970-talets början utvecklats av ungdomar i USA, som under subkulturella och oftast illegala former gör tags, throw-ups och pieces eller bilder som innehåller något av dessa formelement, huvudsakligen med sprayburkar på exempelvis murar,väggar och tåg".

Det pejorativa uttrycket klotter syftar på bild och text i det offentliga rummet som saknar konstnärlig amibition. Kritiker väljer ibland att kalla all illegal graffiti för klotter. Termen spraykonst introducerades i boken Spraykonst, Åhus 1990, och används som benämning på graffiti som konstform. - Wikipedia

12 Nov 2019