Crystal Palace

Vad är konst?

Konst är per definition en kulturyttring baserad på kunskap eller talang och ofta förknippad med en estetisk verksamhet. Ofta förs tankarna till måleri, skulptur, musik eller teater när man talar om konst, men i takt med att samhället förändras så utvecklas konsten och dessa olika skepnader. 

Samtidskonst kan lika gärna vara en målning i klassisk form som en digital installation, det finns inga strama regelverk för konsten. Sann konst berör människor; väcker känslor på ett eller annat sätt. Konst är provokation.

Denna blogg dedikeras samtidskonsten och konstens utveckling, här diskuterar vi temat konst ur alla tänkbara perspektiv och det finns inget rätt eller fel.

[Inga blogginlägg att visa ... publicera här]